Закачане на виртуален диск под Windows 7

Има една особеност при работа с виртуални дискове под Windows 7 – не се пускат автоматично при рестартиране на компютъра. Налага се всеки път да се закачат наново:

  • Start>десен бутон на Computer>Manage
  • Вече трябва да се е отворил Computer Management. Тук изберете Storage>Disk Management. Click-нете някъде върху празното, за да демаркирате първия диск.
  • Избира се Action>Attach VHD

  • И чрез browse се избира виртуалния диск:

  • Накрая потвърждавате с OK.

Има и начин за автоматично закачане на виртуални дискове чрез скрипт на командния ред. Създават се два файла:

1-ви файл – той е конфигурационен за програмата diskpart:

В него се записват  редовете: “select vdisk file=<пътя и името на виртуалния диск>”, както и „attach vdisk“ – казващо на diskpart да закачи горния диск. Запишете файла с разширение *.s.

2-ри файл – представлява команди под cmd с основна цел да стартира diskpart:

Тук записваме “diskpart –s “<път и име до първия файл>”“. Записваме този файл с разширение *.cmd в папката за автоматично стартиране: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

Така при всяко стартиране на компютъра ще се закача и виртуалния диск.

Вашият отговор на НИКИ Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *