Currently browsing tag

уязвимост

Опасността, която крие Skype

Малко хора знаят, че местоположението им може да бъде разкрито чрез Skype. Уязвимост в програмата позволява идентифицирането на IP адреса на всеки …